• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

Entitats adherides

Entitats adherides

El Centre comparteix el seu espai i les seves activitats amb les entitats que a continuació es detallen. Gairebé totes elles realitzen les seves activitats a les diferents sales del Centre. Per a més informació, podeu consultar a Secretaria o les pàgines web de les pròpies entitats: