• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

Convocatòria Assemblea Extraordinària de Socis 2022

Convocatòria Assemblea Extraordinària de Socis 2022

De conformitat amb el previst en els Estatuts, aquesta Entitat celebrarà Assemblea Extraordinària el proper dimecres, 22 de juny de 2022, a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, en el Local Social, per a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

 

1r       REFORMA DELS ESTATUTS.

 

El que es comunica als senyors/es socis/es per a la seva convocatòria.

 

Barcelona, 17 de maig de 2022