• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

Teatre

Teatre

JUNTA I DIRECTORS  |  PROGRAMACIÓ

GRUP DE TEATRE EL CENTRE

El Grup de Teatre El Centre és una secció que forma part de l’Entitat Centre Moral i Instructiu de Gràcia, fundada el 1869. El Grup de Teatre es va fundar el 1884. Des de llavors, el Grup de Teatre ha passat per molts canvis. A principis de la seva existència només hi podien participar homes, així doncs els papers de les actrius ho feien homes.

La primera obra que es va representar al 1884 fou Cura del Moro de Serafí Pitarra. Aquesta obra va ser de nou representada pel Grup de Teatre durant la celebració del seu centenari al 1984. La recuperada representació va comptar amb l’assistència del President de la Generalitat de Catalunya, M. Hble Sr. Jordi Pujol i Soley.

El Grup de Teatre es regeix per uns estatuts que fixen la creació d’una Junta que s’encarrega de gestionar les activitats del Grup de Teatre. Actualment es representa una obra de teatre al mes. Comença la temporada durant el mes de setembre i acaba el mes de juny.

Forma part de la Federació de Teatres Amateurs de Catalunya.

A més de representar les obres de teatre al local social del Centre, el Grup de Teatre actua a diferents localitats de Catalunya, participant en els diferents concursos de Teatre Amateur que s’organitzen arreu de Catalunya.

Col·labora en les diferents activitats que es desenvolupen a l’Entitat, així com en les representacions de Els Pastorets. Assaja normalment  els dilluns, dimecres i divendres a partir de les 22h i està integrat per més de 150 membres, entre equip artístic i tècnic.

seccio_teatre

HISTÒRIA DEL GRUP JOVE

El Grup Jove de Teatre El Centre fou creat el 1997 i pertany al Grup de Teatre. Va nèixer del buit que hi havia entre el taller de teatre i el quadre escènic.

Neix amb l’objectiu de promoure el teatre entre els més joves. El Grup Jove participa de manera activa en les representacions del quadre escènic. Des de la seva creació han interpretat diferents obres de teatre, sempre amb un èxit notable.

HISTÒRIA DEL TALLER DE TEATRE

El Taller de Teatre fou creat el 1993 i pertany al Grup de Teatre. El seu inici es basa en l’antic grup juvenil creat els anys 80.

Primerament es van crear dos grups que donaven cabuda a tots els nens menors de 16 anys que hi havia en aquell moment. Les primeres obres a representar foren vestit nou de l’emperador i Gente Bien. A l’any següent el taller de teatre va representar El, Les armes de Bagatel·la el grup de petits, i Mary Poppins, el grup de grans.

Degut a l’èxit de les primeres edicions i degut a l’entrada de molts nens nous es varen crear els actuals tres grups del Taller de Teatre. Des d’aquell moment els tres grups fan una representació durant el mes de juny oferint i mostrant el que han après al llarg de tota la temporada, mitjançant petits fragments d’obres de teatre, o històries inventades, balls, mímica, cant,… El taller participa molt activament de la matinal del grup de teatre.

L’objectiu del Taller de Teatre és divertir als nens fent teatre de manera que aprenguin a estimar aquest art i formin part del Grup de Teatre en un futur no molt llunyà.

Després de quinze anys de taller i amb l’entrada d’una nova junta s’ha cregut convenient fer una mirada endarrera per aprendre dels errors comesos i assentar les bases del futur del nostre taller amb tot el que hem après al llarg d’aquests anys a l’esquena. Actualment el taller està dividit en tres grups i compta amb prop d’una quarantena de nens.

JUNTA I DIRECTORS  |  PROGRAMACIÓ