• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.eu

1903-1914

1903-1914

A l’any 1903, els Germans de les Escoles Cristianes (la Salle) es fan càrrec de la direcció de l’escola de Sant Josep, una de les escoles del Centre. A les diferents escoles del Centre hi ha un total de 802 alumnes matriculats.
Un grup de socis, disconformes amb els estatuts de l’entitat (assemblea de l’any 1902) funda el Circulo Católico de Gracia (El Cercle).

Vora el 1904, es compra el núm. 7 del carrer de Las Gracias i es construeix l’actual edifici. L’autor del projecte és en Francesc Berenguer i Mestres. 
Apareix el primer número de la revista El Apostolado Seglar i es funda la secció de Beneficència de l’entitat.

L’any 1905, es funda la secció de Declamació i es du a terme la instal·lació de l’enllumenat elèctric a tota la casa.

Al 1906, es funda l’Orfeó Montserrat, al 1907 es crea la biblioteca del Centre, la primera biblioteca de Gràcia i al 1908 es fan les primeres sessions de cinema a l’enitat.

L’any 1909, es celebren els Jocs Florals, que sota el nom de Certamen Histórico Literario, commemoraven el VII centenari del naixement de Jaume I el Conqueridor. El lliurament de premis tingué lloc a l’històric Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

L’any 19012 un incendi destrueix completament la Sala d’Actes i s’aconsegueix reconstruir el 19014.